top of page

「將」系引入G3冠軍 幫韋達第二季贏打吡?揚威香港打吡大賽,絕對每位騎練夢寐以求嘅事,韋達喺騎師年代先後憑「極品絲綢」、「陽明飛飛」同埋「事事為王」三奪打吡,到上季佢正式開倉,可惜廐內無馬可以參與呢場四歲功名,一生一次嘅大賽。不過,新馬季韋達唔止有機會可以參與,甚至可以爭奪打吡。


原來「將悅」馬主張舜清最近斥巨資喺英國引入一匹佳駟,就係上月喺英國皇家雅士谷賽期捧走1993米三級賽漢普頓宮錦標嘅「俄國君王」(Russian Emperor),並打算交由韋達訓練。呢匹三歲自購馬來頭絕不簡單,原本隸屬古摩亞陣營,頭四戰取得2冠1亞1季,雖然來港前於英國葉森打吡大賽表現一般,但佢喺漢普頓宮錦標展現嘅加速力,已經令人印象難忘。


今朝我哋《東網》馬經記者都問過韋達,佢話好高興得到「俄國君王」加盟,相信呢匹馬肯定身價不菲,佢亦有信心呢匹「天文學家」子嗣可以適應香港,應該係佢新馬季爭取打吡嘅籌碼。

3 views0 comments

Comments


bottom of page