top of page

【月頭等出糧】贏咗袋十皮 沈拿靠韋達開飯沈拿現時六場頭馬當中,有四件係來自韋達馬房,對於騎者嚟講,係十分重要支持,明日沙田賽事,又會幫韋廐策騎第三場「八心之友」及第十場「得勝駒」兩件,論爭勝機會當以「得勝駒」行先,早兩日排位朝,更加由十三少親自快跳兩段仄準,備戰狀況空前積極。

沈拿手執二班賽事餐士馬,有幸贏咗可以袋超過十皮嘢,佢又何嘗唔著緊吖,今朝七時三刻,騎者見到韋達及其友人在馬房閘口接馬,立即上前同十三少研究搏殺策略,三人會議傾足十五分鐘,動態吸引,今仗一定要吼實佢!

1 view0 comments
bottom of page