top of page

【贏馬送行】東東澳洲之旅大豐收


巫顯東於昨日在澳洲上演告別戰,亦能交出頭馬。

今夏去咗澳洲客串繼續增值嘅巫顯東,雖然唔及華將一哥何澤堯響英國風頭咁勁,參加埋星光熠熠嘅識價盃咁巴閉,不過佢響塔斯曼尼亞上陣,都有不俗際遇,而響擒日德文港嘅最後一戰,亦都有送行頭馬出現。

響昨日德文港舉行嘅泥地賽事,巫顯東於告別戰有七匹坐騎,雖然甫開賽即於一場只得四駒參戰嘅82分評分讓賽,策騎Century Arrow旗開得勝,有個好開始,不過往後再未有任何頭馬出現,最終只得一冠一季。

雖然未能延續之前一連兩周起孖氣勢,但仍能延續勝勢,在澳洲客串次次有馬贏,而巫顯東是次塔斯曼尼亞之行,可謂大有收穫,合共累積5W,而東東亦將於日內返港,為迎接新季再度返回操練行列。


1 view0 comments

Comments


bottom of page