top of page

周末留神 蒙古勢人入侵


「蒙古傳奇」(9號)唯一贏馬路程就係泥地1650米。

今個禮拜六沙田賽事,竟然有一股蒙古勢力入侵?!原來係徐雨石訓練嘅「蒙古王」同埋「蒙古傳奇」雙雙出擊,分別跑第六場三班泥地1650米及第九場三班田草2000米,如果呢一對蒙古馬順利跑出,真係爆到石破天驚。

不過,其實呢兩隻馬又唔係一啲機會都無,「蒙古傳奇」無疑近況麻麻,加上鞍上人係仲未開齋嘅黎海榮,的確缺點多多,但今次回師本身唯一贏馬路程泥地一哩,評分仲要比上次贏馬時低一分,真係唔好話冇提你。

至於「蒙古王」上季尾可以喺2400米三級賽皇太后紀念盃跑第四,依家落到嚟三班跑長途2000米,配合2檔好位,千祈咪睇小。「蒙古王」今次落到三班上陣,形勢截然不同。

0 views0 comments

Comments


bottom of page