top of page

尋日冇去拜神 霍老爺今朝現身睇龜?


霍利時(小圖)今朝有落嚟督操,舉鏡睇實「水戰龜」。

馬會尋日中午喺奧運馬房舉行拜神儀式,除咗一眾馬會高層,韋達同埋鄭俊偉兩位進駐奧運馬房嘅倉主當然有出席,反而另一位喺奧運馬房嘅練者霍利時就無到場。

不過,大家咪以為霍利時尋日冇去拜神,就代表佢已經離開香港,事關佢今朝一樣有到場督操,繼續留守喺行政大樓天台位置,睇實出大圈快跳嘅參戰馬「水箭龜」、「睡眠大學」,前駒上仗初出喺田草1000米後上跑第五名,今次增程跑1200米,隨時帶嚟驚喜。雖然尋日冇去拜神,但霍利時其實仍未離開香港。

「睡眠大學」今朝亦被安排出大圈快跳。

0 views0 comments

댓글


bottom of page