top of page

新力寶點解轉泥?大家睇下佢幾重先!大摩澳洲自購馬「新力寶」,上季第一季在港出賽,已在田草千二兩度入Q,質素同場地性能都Show過畀大家睇,但過完暑期周日初出,「新力寶」竟然即刻轉場跑泥地,究竟大摩會唔會搶灘即郁?


其實呢...大摩好鐘意安排麾下馬轉攻泥地,猶其係嗰批夠晒噸位嘅大馬,一轉場靠體力、靠大步檻成日都掂,近兩年近千二磅甚至再大份啲嘅摩家軍,好似「軍力勁」就曾三度於泥地千二報捷,仲有體重幾近千三磅的龐然巨物「美麗鉅星」,玩泥沙都試過取得1冠2亞,頭馬例子尚有「海紅寶」、「合拍飛龍」、「花月流星」、「靚加加」,所以「新力寶」贏埋泥閘即過場,真係唔似熱身喇,本身負119磅對住超過130磅的「怡昌寶寶」、「烽煙四喜」,唔怕你哋!


0 views0 comments

Commentaires


bottom of page