top of page

年初二辦年貨 姚本輝唔見287萬姚本輝目前身在新西蘭買馬。

雖然依家領先優勢只係縮窄到得返3W,但姚本輝聽日都唔會坐鎮馬場督師,事關佢上周五已經出發去咗新西蘭,出席今日開始舉行嘅卡拉卡週歲馬拍賣會。既然決定喺農曆新年呢段時間都要出門,輝哥當然積極揀蟀,今日已經有收穫,分別豪花25萬紐元(約128萬港元)及31萬紐元(159萬)購入兩匹父線係「小法寶」嘅週歲馬,合共使咗287萬港元,認真大手筆。

其實「小法寶」子嗣係香港都算幾成功,之前嘅「火紅人」、「蒜頭仔」同埋「凱旋生輝」成績唔錯,最近亦有「電路三號」成功報捷,今次輝哥以128萬引入呢匹新血,睇吓遲啲能否幫佢取得好成績?


Read more: www.l7gaming.com

0 views0 comments

Comments


bottom of page